Sika Footwear A/S

Persondatapolitik

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de persondata, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Persondata: Formål og typer

Vi anvender data om dig primært for at opfylde de aftaler, du indgår med os, og sekundært for at sikre kvalitet i vores opdateringer og nyhedsflow, lave relevant markedsføring, samt i vores øvrige kontakt med dig.

Dine persondata omfatter oplysninger om f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, titel, virksomhed og jobansøgninger.

De persondata, vi anvender, omfatter eksempelvis oplysninger du selv indtaster i forbindelse med tilmelding til arrangementer, jobansøgninger, tilmelding til nyhedsbrev eller ved henvendelse til Sika Footwear iøvrigt.

Sender du en ansøgning, behandler vi din ansøgning med det formål at vurdere, om vi finder dig egnet til det job, du har søgt. Ansøgningen gemmes i 6 måneder hvorefter den bliver slettet.

Oplysninger om brug af vores hjemmeside: Oplysninger om, hvilke sider du besøger på hjemmesiden og din ip-adresse opsamles efter samtykke. Oplysningerne bruges til at forbedre oplevelsen af vores website og til teknisk fejlsøgning. Oplysningerne slettes løbende, når de mister relevans.

Sådan behandler vi dine persondata

Relevant

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevant for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Nødvendig

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retslig forpligtelse. 

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os (se kontaktoplysningerne nederst). På websitet kan vi ikke fjerne dit samtykke, det skal du selv gøre – se mere under afsnittet ”Sådan sletter og undgår du cookies”.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage mod denne form for videregivelse.

Vi beskytter dine persondata

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst.

Når du har anmodet om at få adgang til oplysninger om dig, at få dem rettet eller slettet, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dit ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest 30 dage efter, at vi har modtaget din henvendelse.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Ret til sletning

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Tilmelding til vores nyhedsbrev gemmes så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbrev. Nyhedsbreve kan altid afmeldes.

Ret til begrænsning af behandling

Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.   

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne nedest til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Ret til at få information om nye formål

Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne persondatapolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.

Ret til at trække dit samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.

Klageret

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage direkte til Sika Footwear A/S (se kontaktoplysninger nederst). Du kan også klage til Datatilsynet over vores behandling af dine persondata, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Cookies: Formål og relevans

Når vi placerer cookies på din enhed, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af statistik, funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Når vi placerer cookies, der behandler persondata, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Vi placerer cookies på din enhed for følgende formål:

- Cookie-indstillinger
- Statistik
-Markedsføring

Hvis du vil vide mere om hvilke samarbejdspartnere, vi placerer cookies på dine enheder fra, kan du følge linket her: Cookies på sikabubble.dk.

Sådan sletter og undgår du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik, kan du benytte følgende kontaktoplysninger:

Sika Footwear A/S
HI-Park 301, DK-7400 Herning
E-mail: privacy@sikafootwear.dk
CVR: 83257717